Publications

Title Author Year Publication typesort ascending
Rapid Genotypic Antibiotic Susceptibility Test Using CRISPR-Cas12a for Urinary Tract Infection Juhong Chen; Fuguo Jiang; Chao-Wei Huang; Liwei Lin 2020 Journal Article
Bright Mid-Wave Infrared Resonant-Cavity Light-Emitting Diodes Based on Black Phosphorus Niharika Gupta; Hyungjin Kim; Nima Azar; Shiekh Zia Uddin; Der-Hsien Lien; Kenneth B. Crozier; Ali Javey 2022 Journal Article
Efficiency Roll-Off Free Electroluminescence from Monolayer WSe2 Shiekh Zia Uddin; Naoki Higashitarumizu; Hyungjin Kim; I K M Reaz Rahman; Ali Javey 2022 Journal Article
Synthesis and Gas Sensing Properties of NiO/ZnO Heterostructured Nanowires Sikai Zhao; Yanbai Shen; Yong Xia; Aifei Pan; Zhou Li; Carlo Carraro; Roya Maboudian 2021 Journal Article
Programmable Tactile Feedback Patterns for Cognitive Assistance by Flexible Electret Actuators Tao Jiang; Wenying Qiu; Zhaoyang Li; Xing Ye; Yuhan Liu; Yushi Li; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Xiang Qian; Liwei Lin 2021 Journal Article
Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers With Pinned Boundary Structure Yue Liang; Benjamin Eovino; Liwei Lin 2020 Journal Article
Transistor‐Based Work Function Measurement of Metal‐Organic Frameworks for Ultra‐Low‐Power, Rationally Designed Chemical Sensors David Gardner; Xiang Gao; Hossain M. Fahad; An-Ting Yang; Sam He; Ali Javey; Carlo Carraro; Roya Maboudian 2019 Journal Article
Wearable Biosensors for Body Computing Yuanjing Lin; Mallika Bariya; Ali Javey 2020 Journal Article
Highly Multicolored Light-Emitting Arrays for Compressive Spectroscopy Vivian Wang; Shiekh Zia Uddin; Junho Park; Ali Javey 2023 Journal Article
Monitoring Deep-Tissue Oxygenation with a Millimeter-Scale Ultrasonic Implant Soner Sonmezoglu; Jeffrey R. Fineman; Emin Maltepe; Michel M. Maharbiz 2021 Journal Article
Enhanced Neutral Exciton Diffusion in Monolayer WS 2 by Exciton–Exciton Annihilation Shiekh Zia Uddin; Naoki Higashitarumizu; Hyungjin Kim; Jun Yi; Xiang Zhang; Daryl Chrzan; Ali Javey 2022 Journal Article
Functional Gas Sensing Nanomaterials: A Panoramic View Ritu Malik; Vijay K. Tomer; Yogendra Kumar Mishra; Liwei Lin 2020 Journal Article
Improved Hydrogen Sensitivity and Selectivity in PdO with Metal-Organic Framework Membrane David Gardner; Xiang Gao; Hossain M. Fahad; Ali Javey; Carlo Carraro; Roya Maboudian 2020 Journal Article
Nonlinear Dynamics of Lateral Electrostatic Gap Closing Actuators for Applications in Inchworm Motors Ahad M. Rauf; Daniel Contreras; Ryan Shih; Craig Schindler; Kristofer S.J. Pister 2022 Journal Article
Flexible Vanadium Dioxide Photodetectors for Visible to Longwave Infrared Detection at Room Temperature Sivacarendran Balendhran; Mohammad Taha; Shifan Wang; Wei Yan; Naoki Higashitarumizu; Dingchen Wen; Nima Sefidmooye Azar; James Bullock; Paul Mulvaney; Ali Javey 2023 Journal Article
A Pulsed Wave Doppler Ultrasound Blood Flowmeter by PMUTs Hong Ding; Dengfei Yang; Mengjiao Qu; Chao Yang; Xuying Chen; Xianhao Le; Ke Zhu; Jinghui Xu; Liwei Lin; Jin Xie 2021 Journal Article
Quadrotor-Based Lighthouse Localization with Time-Synchronized Wireless Sensor Nodes and Bearing-Only Measurements Brian G. Kilberg; Felipe M. R. Campos; Craig Schindler; Kristofer S.J. Pister 2020 Journal Article
Actively Variable-Spectrum Optoelectronics with Black Phosphorus Hyungjin Kim; Shiekh Zia Uddin; Der-Hsien Lien; Matthew Yeh; Nima Sefidmooye Azar; Sivacarendran Balendhran; Taehun Kim; Niharika Gupta; Yoonsoo Rho; Costas P. Grigoropoulos; Kenneth B. Crozier; Ali Javey 2021 Journal Article
A Color-Tunable Alternating Current Organic Light Emitting Capacitor Jongchan Kim; Vivian Wang; Seung Chan Kim; Jun Yeob Lee; Ali Javey 2023 Journal Article
Moisture-Induced Autonomous Surface Potential Oscillations for Energy Harvesting Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
Facile Fabrication of Multilayer Stretchable Electronics via a Two-Mode Mechanical Cutting Process Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin 2021 Journal Article
Anomalous Thickness Dependence of Photoluminescence Quantum Yield in Black Phosphorous Naoki Higashitarumizu; Shiekh Zia Uddin; Daniel Weinberg; Nima Sefidmooye Azar; I K M Reaz Rahman; Vivian Wang; Kenneth B. Crozier; Eran Rabani; Ali Javey 2023 Journal Article
A 5-mm Untethered Crawling Robot via Self-Excited Electrostatic Vibration Yangsheng Zhu; Mingjing Qi; Zhiwei Liu; Jianmei Huang; Dawei Huang; Xiaojun Yan; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Multimodal Self-heating Flexible Seat Sensor for Heathcare Monitoring Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Large-Scale Microelectromechanical-Systems-Based Silicon Photonics LiDAR Xiaosheng Zhang; Kyungmok Kwon; Johannes Henriksson; Jianheng Luo; Ming C. Wu 2022 Journal Article
Single-Pixel Reconstructive Mid-Infrared Micro-Spectrometer Kaichen Dong; Jiachen Li; Tiancheng Zhang; Fangda Gu; Yuhang Cai; Niharika Gupta; Ali Javey; Jie Yao; Junqiao Wu 2023 Journal Article
Electrically Adaptive and Shape-Changeable Invertible Microlens Jin Woo Bae; Dong-Soo Choi; In-Ho Yun; Dong-Heon Han; Seung Ju Oh; Tae-Hoon Kim; Jeong Ho Cho; Liwei Lin; Sang-Youn Kim 2021 Journal Article
Electrostatic Footpads Enable Agile Insect-Scale Soft Robots with Trajectory Control Jiaming Liang; Yichuan Wu; Justin K. Yim; Huimin Chen; Zicong Miao; Hanxiao Liu; Ying Liu; Yixin Liu; Dongkai Wang; Wenying Qiu; Zhichun Shao; Ming Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
Deep Learning for Non-Parameterized MEMS Structural Design Ruiqi Guo; Fanping Sui; Wei Yue; Sedat Pala; Kunying Li; Renxiao Xu; Liwei Lin 2022 Journal Article
Stencil-Printed Lithium-Ion Micro Batteries for IoT Applications Anju Toor; Albert Wen; Filip Maksimovic; Abhinav M. Gaikwad; Kristofer S.J. Pister; Ana C. Arias 2020 Journal Article