Search Projects

Search Tips

To limit your search to Current BSAC Projects, select "BSAC Project Materials (Current)" in the Publication Type drop-down menu.

To limit your search to a specific research group or thrust, select the group or thrust in the Topics drop-down menu.

Title Author Year Publication typesort descending
A Wearable Nutrition Tracker. Jiangqi Zhao; Hnin Yin Yin Nyein; Lei Hou; Yuanjing Lin; Mallika Bariya; Christine Heera Ahn; Wenbo Ji; Zhiyong Fan; Ali Javey 2020 Journal Article
Stencil-Printed Lithium-Ion Micro Batteries for IoT Applications Anju Toor; Albert Wen; Filip Maksimovic; Abhinav M. Gaikwad; Kristofer S.J. Pister; Ana C. Arias 2020 Journal Article
QuickCal: Assisted Calibration for Crystal-Free Micro-Motes Tengfei Chang; Thomas Watteyne; Filip Maksimovic; Brad Wheeler; David C. Burnett; Titan Yuan; Xavier Vilajosana; Kristofer S.J. Pister 2020 Journal Article
Finger-Powered Fluidic Actuation and Mixing via MultiJet 3D Printing Eric Sweet; Rudra Mehta; Yifan Xu; Ryan Jew; Rachel Lin; Liwei Lin 2020 Journal Article
3D Microfluidic Concentration Gradient Generator for Combination Antimicrobial Susceptibility Testing Eric Sweet; Brenda Yang; Joshua Chen; Reed Vickerman; Yujui Lin; Alison Long; Eric Jacobs; Tinglin Wu; Camille Mercier; Ryan Jew; Yash Attal; Siyang Liu; Andrew Chang; Liwei Lin 2020 Journal Article
Rapid Genotypic Antibiotic Susceptibility Test Using CRISPR-Cas12a for Urinary Tract Infection Juhong Chen; Fuguo Jiang; Chao-Wei Huang; Liwei Lin 2020 Journal Article
Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers With Pinned Boundary Structure Yue Liang; Benjamin Eovino; Liwei Lin 2020 Journal Article
Functional Gas Sensing Nanomaterials: A Panoramic View Ritu Malik; Vijay K. Tomer; Yogendra Kumar Mishra; Liwei Lin 2020 Journal Article
Quadrotor-Based Lighthouse Localization with Time-Synchronized Wireless Sensor Nodes and Bearing-Only Measurements Brian G. Kilberg; Felipe M. R. Campos; Craig Schindler; Kristofer S.J. Pister 2020 Journal Article
Monitoring Deep-Tissue Oxygenation with a Millimeter-Scale Ultrasonic Implant Soner Sonmezoglu; Jeffrey R. Fineman; Emin Maltepe; Michel M. Maharbiz 2021 Journal Article
Electrically Adaptive and Shape-Changeable Invertible Microlens Jin Woo Bae; Dong-Soo Choi; In-Ho Yun; Dong-Heon Han; Seung Ju Oh; Tae-Hoon Kim; Jeong Ho Cho; Liwei Lin; Sang-Youn Kim 2021 Journal Article
A 36-Channel Auto-Calibrated Front-End ASIC for a pMUT-Based Miniaturized 3-D Ultrasound System Jihee Lee; Kyoung-Rog Lee; Benjamin E. Eovino; Jeong Hoan Park; Luna Yue Liang; Liwei Lin; Hoi-Jun Yoo; Jerald Yoo 2021 Journal Article
Electrohydrodynamic 3D Printing of Orderly Carbon/Nickel Composite Network as Supercapacitor Electrodes Bing Zhang; Jiangkang He; Gaofeng Zheng; Yuanyuan Huang; Chaohung Wang; Peisheng He; Fanping Sui; Lingchua Mueng; Liwei Lin 2021 Journal Article
High-Aspect-Ratio Three-Dimensional Electrospinning via a Tip Guiding Electrode Gaofeng Zheng; Jiaxin Jiang; Xiang Wang; Wenwang Li; Zhaojie Yu; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Multimodal Self-heating Flexible Seat Sensor for Heathcare Monitoring Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin 2021 Journal Article
Electrostatic Footpads Enable Agile Insect-Scale Soft Robots with Trajectory Control Jiaming Liang; Yichuan Wu; Justin K. Yim; Huimin Chen; Zicong Miao; Hanxiao Liu; Ying Liu; Yixin Liu; Dongkai Wang; Wenying Qiu; Zhichun Shao; Ming Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
Bimorph Pinned Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers for Space Imaging Applications Zhichun Shao; Sedat Pala; Yande Peng; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Pulsed Wave Doppler Ultrasound Blood Flowmeter by PMUTs Hong Ding; Dengfei Yang; Mengjiao Qu; Chao Yang; Xuying Chen; Xianhao Le; Ke Zhu; Jinghui Xu; Liwei Lin; Jin Xie 2021 Journal Article
Moisture-Induced Autonomous Surface Potential Oscillations for Energy Harvesting Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
A 5-mm Untethered Crawling Robot via Self-Excited Electrostatic Vibration Yangsheng Zhu; Mingjing Qi; Zhiwei Liu; Jianmei Huang; Dawei Huang; Xiaojun Yan; Liwei Lin 2021 Journal Article