Jin Xie

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Professor Liwei Lin (Advisor)
PostDoc 2012
Role: 

Projects & Publications

Yande Peng; Sedat Pala; Zhichun Shao; Hong Ding; Jin Xie; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Hong Ding; Dengfei Yang; Mengjiao Qu; Chao Yang; Xuying Chen; Xianhao Le; Ke Zhu; Jinghui Xu; Liwei Lin; Jin Xie
Journal Article, 2021