Hnin Yin Yin Nyein

Affiliation: 
Materials Science & Engineering
Professor Ali Javey (Advisor)
Ph.D. 2020
Research interests: 
Role: 

Projects & Publications

Jiangqi Zhao; Hnin Yin Yin Nyein; Lei Hou; Yuanjing Lin; Mallika Bariya; Christine Heera Ahn; Wenbo Ji; Zhiyong Fan; Ali Javey
Journal Article, 2020
Hnin Yin Yin Nyein; Jiangqi Zhao
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020