Yue Liang

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2020
Role: 

Projects & Publications

Zhichun Shao; Yande Peng; Sedat Pala; Yue Liang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Zhichun Shao; Sedat Pala; Yue Liang; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Yue Liang; Benjamin Eovino; Liwei Lin
Journal Article, 2020
Hong Ding; Yue Liang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018