Search Projects

Search Tips

To limit your search to Current BSAC Projects, select "BSAC Project Materials (Current)" in the Publication Type drop-down menu.

To limit your search to a specific research group or thrust, select the group or thrust in the Topics drop-down menu.

Title Author Year Publication typesort ascending
Actively Variable-Spectrum Optoelectronics with Black Phosphorus Hyungjin Kim; Shiekh Zia Uddin; Der-Hsien Lien; Matthew Yeh; Nima Sefidmooye Azar; Sivacarendran Balendhran; Taehun Kim; Niharika Gupta; Yoonsoo Rho; Costas P. Grigoropoulos; Kenneth B. Crozier; Ali Javey 2021 Journal Article
A Color-Tunable Alternating Current Organic Light Emitting Capacitor Jongchan Kim; Vivian Wang; Seung Chan Kim; Jun Yeob Lee; Ali Javey 2023 Journal Article
Moisture-Induced Autonomous Surface Potential Oscillations for Energy Harvesting Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
Facile Fabrication of Multilayer Stretchable Electronics via a Two-Mode Mechanical Cutting Process Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin 2021 Journal Article
Anomalous Thickness Dependence of Photoluminescence Quantum Yield in Black Phosphorous Naoki Higashitarumizu; Shiekh Zia Uddin; Daniel Weinberg; Nima Sefidmooye Azar; I K M Reaz Rahman; Vivian Wang; Kenneth B. Crozier; Eran Rabani; Ali Javey 2023 Journal Article
A 5-mm Untethered Crawling Robot via Self-Excited Electrostatic Vibration Yangsheng Zhu; Mingjing Qi; Zhiwei Liu; Jianmei Huang; Dawei Huang; Xiaojun Yan; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Multimodal Self-heating Flexible Seat Sensor for Heathcare Monitoring Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Large-Scale Microelectromechanical-Systems-Based Silicon Photonics LiDAR Xiaosheng Zhang; Kyungmok Kwon; Johannes Henriksson; Jianheng Luo; Ming C. Wu 2022 Journal Article
Single-Pixel Reconstructive Mid-Infrared Micro-Spectrometer Kaichen Dong; Jiachen Li; Tiancheng Zhang; Fangda Gu; Yuhang Cai; Niharika Gupta; Ali Javey; Jie Yao; Junqiao Wu 2023 Journal Article
Long Operating Lifetime Mid-Infrared LEDs Based on Black Phosphorus Naoki Higashitarumizu; Shogo Tajima; Jongchan Kim; Mingyang Cai; Ali Javey 2023 Journal Article
Electrically Adaptive and Shape-Changeable Invertible Microlens Jin Woo Bae; Dong-Soo Choi; In-Ho Yun; Dong-Heon Han; Seung Ju Oh; Tae-Hoon Kim; Jeong Ho Cho; Liwei Lin; Sang-Youn Kim 2021 Journal Article
Deep Learning for Non-Parameterized MEMS Structural Design Ruiqi Guo; Fanping Sui; Wei Yue; Sedat Pala; Kunying Li; Renxiao Xu; Liwei Lin 2022 Journal Article
Stencil-Printed Lithium-Ion Micro Batteries for IoT Applications Anju Toor; Albert Wen; Filip Maksimovic; Abhinav M. Gaikwad; Kristofer S.J. Pister; Ana C. Arias 2020 Journal Article
Electrostatic Footpads Enable Agile Insect-Scale Soft Robots with Trajectory Control Jiaming Liang; Yichuan Wu; Justin K. Yim; Huimin Chen; Zicong Miao; Hanxiao Liu; Ying Liu; Yixin Liu; Dongkai Wang; Wenying Qiu; Zhichun Shao; Ming Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article