Publications

Search Tips

Search publications by topic, publication type, advisor, author, or keywords by selecting the criteria below.

*Only registered BSAC Industrial Members may view project materials & publications. Click here to request member-only access.


Search Results

Title Author Year Publication type
Customizing MEMS Designs via Conditional Generative Adversarial Networks Fanping Sui; Ruiqi Guo; Wei Yue; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin 2021 Conference Paper (Proceedings)
Facile Fabrication of Multilayer Stretchable Electronics via a Two-Mode Mechanical Cutting Process Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin 2021 Journal Article
A Pulsed Wave Doppler Ultrasound Blood Flowmeter by PMUTs Hong Ding; Dengfei Yang; Mengjiao Qu; Chao Yang; Xuying Chen; Xianhao Le; Ke Zhu; Jinghui Xu; Liwei Lin; Jin Xie 2021 Journal Article
Programmable Tactile Feedback Patterns for Cognitive Assistance by Flexible Electret Actuators Tao Jiang; Wenying Qiu; Zhaoyang Li; Xing Ye; Yuhan Liu; Yushi Li; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Xiang Qian; Liwei Lin 2021 Journal Article
Synthesis and Gas Sensing Properties of NiO/ZnO Heterostructured Nanowires Sikai Zhao; Yanbai Shen; Yong Xia; Aifei Pan; Zhou Li; Carlo Carraro; Roya Maboudian 2021 Journal Article
Rad-Hard Frontend for Space Ion Spectrometry Lydia Lee 2021 Research Review Presentations
Self-Powered Chemical Sensing via Triboelectric Nanogenerators Jihoon Chung 2021 Research Review Presentations
PMUT for Cuffless Blood Pressure Monitoring Yande Peng 2021 Research Review Presentations
Si Photonic MEMS Switches Johannes Henriksson 2021 Research Review Presentations
Protecting Superconducting Qubits with Acoustic Bandgaps Mutasem Odeh 2021 Research Review Presentations
Towards a Resoswitch Clock Receiver Qiutong Jin 2021 Research Review Presentations
Resonantly Driven AC Electroluminescent Devices Vivian Wang 2021 Research Review Presentations
BPN964: Metal Oxide Heterostructure Nanowires for Gas Sensing Applications Sikai Zhao 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
Moisture-Induced Autonomous Surface Potential Oscillations for Energy Harvesting Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
BPN960: Low-Loss Silicon Photonic MEMS Switches Amirmahdi Honardoost; Johannes Henriksson; Kyungmok Kwon; Jianheng Luo; Jean-Etienne Tremblay; Mizuki Shirao 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
BPN873: Small Autonomous Robot Actuator (SARA) Alex Moreno; Austin Patel; Daniel Teal; Andrew Fearing 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
BPN814: UHF Capacitive-Gap Transduced Resonators With High Cx/Co Kieran Peleaux 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
BPN866: Wide-Bandwidth UHF Bandpass Filters Kieran Peleaux; QianYi Xie 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
BPN922: Analog Optical Voltage Sensor Jordan L. Edmunds; Soner Sonmezoglu 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
BPN848: Wireless Neural Sensors: Robust Ultrasonic Backscatter Communication in the Brain David Piech 2021 BSAC Project Materials (Final/Archive)
Actively Variable-Spectrum Optoelectronics with Black Phosphorus Hyungjin Kim; Shiekh Zia Uddin; Der-Hsien Lien; Matthew Yeh; Nima Sefidmooye Azar; Sivacarendran Balendhran; Taehun Kim; Niharika Gupta; Yoonsoo Rho; Costas P. Grigoropoulos; Kenneth B. Crozier; Ali Javey 2021 Journal Article
A 5-mm Untethered Crawling Robot via Self-Excited Electrostatic Vibration Yangsheng Zhu; Mingjing Qi; Zhiwei Liu; Jianmei Huang; Dawei Huang; Xiaojun Yan; Liwei Lin 2021 Journal Article
Electrostatic Footpads Enable Agile Insect-Scale Soft Robots with Trajectory Control Jiaming Liang; Yichuan Wu; Justin K. Yim; Huimin Chen; Zicong Miao; Hanxiao Liu; Ying Liu; Yixin Liu; Dongkai Wang; Wenying Qiu; Zhichun Shao; Ming Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin 2021 Journal Article
Bimorph Pinned Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducers for Space Imaging Applications Zhichun Shao; Sedat Pala; Yande Peng; Liwei Lin 2021 Journal Article
Amine-Functionalized Metal-Organic Framework ZIF-8 toward Colorimetric CO2 Sensing in Indoor Air Environment Adrian K. Davey; Xiang Gao; Yong Xia; Zhou Li; Matthew N. Dods; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Sanket Swamy; David Gardner; Carlo Carraro; Roya Maboudian 2021 Journal Article

Search the BSAC Publications Archive

For papers submitted prior to 2020.