Journal Papers

Papers submitted by BSAC Researchers

*Only registered BSAC Industrial Members may view project materials & publications. Click here to request member-only access.


Alexander Alvara; Lydia Lee; Emmanuel Sin; Nathan Lambert; Andrew Westphal; Kristofer S.J. Pister
Journal Article, 2024
Naoki Higashitarumizu; Shogo Tajima; Jongchan Kim; Mingyang Cai; Ali Javey
Journal Article, 2023
Ashwin Aggarwal; Manik Dautta; Luis Fernando Ayala-Cardona; Aalaya Wudaru; Ali Javey
Journal Article, 2023
Sivacarendran Balendhran; Mohammad Taha; Shifan Wang; Wei Yan; Naoki Higashitarumizu; Dingchen Wen; Nima Sefidmooye Azar; James Bullock; Paul Mulvaney; Ali Javey
Journal Article, 2023
Jongchan Kim; Vivian Wang; Seung Chan Kim; Jun Yeob Lee; Ali Javey
Journal Article, 2023
Vivian Wang; Shiekh Zia Uddin; Junho Park; Ali Javey
Journal Article, 2023
Kaichen Dong; Jiachen Li; Tiancheng Zhang; Fangda Gu; Yuhang Cai; Niharika Gupta; Ali Javey; Jie Yao; Junqiao Wu
Journal Article, 2023
Naoki Higashitarumizu; Shiekh Zia Uddin; Daniel Weinberg; Nima Sefidmooye Azar; I K M Reaz Rahman; Vivian Wang; Kenneth B. Crozier; Eran Rabani; Ali Javey
Journal Article, 2023
Manik Dautta; Luis Fernando Ayala-Cardona; Noelle Davis; Ashwin Aggarwal; Jonghwa Park; Shu Wang; Liam Gillan; Elina Jansson; Mikko Hietala; Hyunhyub Ko; Jussi Hiltunen; Ali Javey
Journal Article, 2023
Lukasz Komza; Polnop Samutpraphoot; Mutasem Odeh; Yu-Lung Tang; Milena Mathew; Jiu Chang; Hanbin Song; Myung-Ki Kim; Yihuang Xiong; Geoffroy Hautier; Alp Sipahigil
Journal Article, 2022
I K M Reaz Rahman; Shiekh Zia Uddin; Hyungjin Kim; Naoki Higashitarumizu; Ali Javey
Journal Article, 2022
Ruiqi Guo; Fanping Sui; Wei Yue; Sedat Pala; Kunying Li; Renxiao Xu; Liwei Lin
Journal Article, 2022
Wenying Qiu; Zhaoyang Li; Guocheng Wang; Yande Peng; Min Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2022
Shiekh Zia Uddin; Naoki Higashitarumizu; Hyungjin Kim; I K M Reaz Rahman; Ali Javey
Journal Article, 2022
Sedat Pala; Liwei Lin
Journal Article, 2022
Shiekh Zia Uddin; Naoki Higashitarumizu; Hyungjin Kim; Jun Yi; Xiang Zhang; Daryl Chrzan; Ali Javey
Journal Article, 2022
Mallika Bariya; Noelle Davis; Liam Gillan; Elina Jansson; Annukka Kokkonen; Colm McCaffrey; Jussi Hiltunen; Ali Javey
Journal Article, 2022
Xiaosheng Zhang; Kyungmok Kwon; Johannes Henriksson; Jianheng Luo; Ming C. Wu
Journal Article, 2022
Sikai Zhao; Yong Xia; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Zhou Li; Yanbai Shen; Marcus A. Worsley; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2022
Ahad M. Rauf; Daniel Contreras; Ryan Shih; Craig Schindler; Kristofer S.J. Pister
Journal Article, 2022
Niharika Gupta; Hyungjin Kim; Nima Azar; Shiekh Zia Uddin; Der-Hsien Lien; Kenneth B. Crozier; Ali Javey
Journal Article, 2022
Yong Xia; Aifei Pan; Ya-Qiong Su; Sikai Zhao; Zhou Li; Adrian K. Davey; Libo Zhao; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2022
Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin
Journal Article, 2021

Search the BSAC Publications Archive

For papers submitted prior to 2020.