Xiang Gao

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Chemical and Biomolecular Engineering
Professor Roya Maboudian (Advisor)
Ph.D. 2019
Role: 

Projects & Publications

Adrian K. Davey; Xiang Gao; Yong Xia; Zhou Li; Matthew N. Dods; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Sanket Swamy; David Gardner; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2021
David Gardner; Xiang Gao; Hossain M. Fahad; Ali Javey; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2020
David Gardner; Xiang Gao; Hossain M. Fahad; An-Ting Yang; Sam He; Ali Javey; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2019
David Gardner; Xiang Gao; Hossain M. Fahad; An-Ting Yang; Sam He; Ali Javey; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Conference Paper (Proceedings), 2019